K U N S T F O R E N I N G

E B E L T O F T

Bestyrelsen

Herunder en præsentation af bestyrelsens medlemmer samt deres telefonnumre og e-mail adresser.

OBS: For at undgå spam, er vores mailadresser angivet med [:a:] i stedet for med @.
 

 

Formand
Dorte Løkke Rasmussen
Kontakt til myndigheder, kunstnere m.m. Udstillingsudvalg. Hjemmeside

6061 8505
formand[:a:]ebeltoftkunstforening.dk

Næstformand

Annelise Valbak
Udstillings- og Kulturudvalg. Påske- og Efterårsudstillinger

2130 0096
annelisevalbak[:a:]mailme.dk

Kasserer
Povl Schmidt
Regnskab og afregning med kunstnere. Udstillingsudvalg

2337 1945
kasserer[:a:]ebeltoftkunstforening.dk

Sekretær
Dorte Østergaard
Sekretær. Intern administration. IT

3063 8247
webmaster[:a:]ebeltoftkunstforening.dk

Bestyrelsesmedlem
Bent Alsted
Kulturudvalg, IT

2469 6888
alsted52[:a:]gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Inger Lundbergh
Køkken og forplejning til arrangementer. Udstillingsudvalg

2547 5215
lundbergh[:a:]email.dk

Bestyrelsesmedlem

Hanne Tylén
Udstillinger i TingSalene, sponsoraftaler, presseomtaler

8636 1445
pbyriel[:a:]post10.tele.dk

Bestyrelsesmedlem
Vibeke Kjær
Vagtordning

2658 9552

Bestyrelsesmedlem 
Mogens Fokdal
Fotografering. Praktisk i forbindelse med udstillinger

4434 1604

Bestyrelsesmedlem

Karen Margrethe Seidelin
Udlejning af TingGalleriet til udstillinger og kurser

2323 4875
galleriet[:a:]ebeltoftkunstforening.dk

Suppleant
Mogens Kaalbye
Kulturudvalg

4037 8908
kaalbye[:a:]mail.tele.dk

Suppleant
Ulla Viborg

2534 2867
ullaviborg[:a:]live.dk

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk