K U N S T F O R E N I N G

E B E L T O F T

Her kan du hele tiden følge med i de tilpasninger, vi bliver nødsaget til at foretage som 
konsekvens af Coronapandemien

Kunstforeningens forårsprogram 2021, som fremgår her på hjemmesiden, bliver begrænset af de retningslinjer, som myndighederne på grund af Coronapandemien foreskriver.

Sæsonåbningen 6. marts med udstillingen 'Årets Kunstner ' er foreløbig udskudt. Hvornår den kan finde sted, har indflydelse på, hvordan resten af årets udstillingsprogram kommer til at se ud. Den finder tidligst sted i begyndelsen af maj. 

Den planlagte generalforsamling 4. marts er foreløbig udskudt på grund af restriktionerne. Så snart det er muligt, bliver ny dato fastlagt.

Påske/forårsudstillingen for medlemmer er udskudt til efterårsferien. 

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk