EBELTOFT KUNSTFORENING

Generalforsamling

Ebeltoft Kunstforening afholder hvert år ordinær generalforsamling inden udgangen af marts måned i Tinghuset, Torvet 5, 8400 Ebeltoft.

Indkaldelse til generalforsamling sker dels via dagspressen, dels via mail til foreningens medlemmer, dels via denne hjemmeside.

Ordinær generalforsamling afholdes d. 5. marts 2019 kl. 19.00

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab og budget
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse og to suppleanter
  1. Inger Lundbergh – villig til genvalg
  2. Povl Schmidt – villig til genvalg
  3. Bent Alsted – villig til genvalg
  4. Annelise Valbak – villig til genvalg
  5. Alice Madsen – bestyrelsen foreslår Karen Margrethe Seidelin
  1. Karen Margrethe Seidelin (sup) – bestyrelsen foreslår Ulla Viborg
  2. Tidl. Bent Alsted (sup) – bestyrelsen foreslår Mogens Kaalbye
 7. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
  1. Iben Gindesgaard – villig til genvalg
  2. Else Marie Bøgh – villig til genvalg
  3. Kjeld Pedersen (sup) – villig til genvalg
 8. Eventuelt

PAUSE

Udlodning af indkøbte kunstværker.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt til formanden via mail senest den 27. februar.
 

Tinghuset
Torvet 5, 8400 Ebeltoft
Senest opdateret 24. november 2020
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk