K U N S T F O R E N I N G

E B E L T O F T

Generalforsamling

Ebeltoft Kunstforening afholder hvert år ordinær generalforsamling inden udgangen af marts måned i Tinghuset. I år er det dog rykket til 17. juni pga. Corona.

Indkaldelse til generalforsamling sker dels via dagspressen, dels via mail til foreningens medlemmer, dels via denne hjemmeside.

På den årlige generalforsamling udloddes blandt medlemmerne de gevinster, som Kunstforeningen i løbet af udstillingsåret har indkøbt til formålet

 

Dagsorden for den kommende generalforsamling er:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskab og budget

4. Fastsættelse af kontingent

5. Forslag til vedtægtsændring §§ 5 og 8

6. Indkomne forslag

7. Valg af bestyrelse og to suppleanter

8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant

9. Eventuel 

10. Bortlodning af indkøbte værker fra sidste sæsons udstillinger.

På valg fra bestyrelsen er i år: Dorte L. Rasmussen, Hanne Tylén, Mogens Fokdal, Vibeke Kjær og Dorte Østergaard samt de to suppleanter Mogens Kaalbye og Ulla Viborg.

Vi skal samtidig gøre opmærksom på, at bestyrelsen foreslår ændringer til vedtægterne.

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk