EBELTOFT KUNSTFORENING

Generalforsamling

Ebeltoft Kunstforening afholder hvert år ordinær generalforsamling inden udgangen af marts måned i Tinghuset, Torvet 5, 8400 Ebeltoft.

Indkaldelse til generalforsamling sker dels via dagspressen, dels via mail til foreningens medlemmer, dels via denne hjemmeside.

Ordinær generalforsamling afholdes d. 6. marts 2018 kl. 19.00

Dagsorden
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Regnskab og budget
4) Fastsættelse af kontingent
5) Indkomne forslag
6) Valg af bestyrelse og to suppleanter
7) Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
8) Eventuelt

Pause

Bortlodning

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt til
formanden senest den 26. februar.

 


Senest opdateret 2. november 2018

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk