K U N S T F O R E N I N G

E B E L T O F T

Deltagerbetingelser for Påskeudstilling for medlemme 2022

Invitation til foreningens medlemmer 

Kære medlem.

Du inviteres hermed til at udstille på Ebeltoft Kunstforenings Påskeudstilling for medlemmer, der finder sted i lørdag 9. april - mandag 18. april 2022 i Kunstbygningen Tinghuset i Ebeltoft. 

Tilmeldingsfrist er onsdag 12. januar

Udstillingen åbnes ved en fernisering lørdag 9. april kl. 11.00.

Årets kunstner udnævnes mandag 18. april kl. 15.00 sammen med en medudstiller.

Der gælder følgende betingelser for at udstille:

 1. Du skal være medlem af Ebeltoft Kunstforening.
 2. Du har indbetalt tilmeldingsgebyr kr. 600 og kontingent for 2022.
 3. Hver kunstner tildeles et vægareal på ca. 2,5 m løbende meter.
 4. Udstillere på gulvet har ca. 2,5 x 2,5 m2 gulvplads. Det svarer til 4-5 podier, og der er podier til rådighed. Max. 8 værker pr. udstiller.
 5. Værker afleveres i Tinghuset onsdag 6. april mellem kl. 16 og 18.
 6. Afhentning af værker skal ske mandag 18. april mellem kl. 15.30 og 17.
 7. Udstillere har selv ansvaret for transport til og fra udstillingen.
 8. Afregning for solgte værker sker direkte mellem sælger og køber. Der er ikke provision til Ebeltoft Kunstforening ved salg.
 9. Udstillerne skal ikke nødvendigvis agere vagter i Tinghuset, men er meget velkomne til at deltage.
 10. Øvrige betingelser og oplysninger vil blive tilsendt udstillerne senere.

 

Ebeltoft Kunstforening sørger for følgende:

 1. Udsender invitationer og modtager tilmeldinger.
 2. Bekræfter modtagelse af tilmeldinger og deltagelse senest fredag 14. januar.
 3. Forsikrer de udstillede værker.
 4. Fremstiller og opsætter udstillingsplakater samt udsender pressemeddelelse.
 5. Annoncerer udstillingen på foreningens hjemmeside og udarbejder 4 præsentationsmapper.
 6. Kurator foretager tildeling af plads og ophængning.
 7. Kurator tilstræber en god udstilling med sammenhæng og vil derfor være den, der bestemmer, hvor og hvordan den enkelte kunstners indleverede værker skal hænge.
 8. Afholder fernisering.
 9. Foretager afstemning om Årets kunstner og medudstiller fra lørdag 9. april til og med søndag 17. april. 
 10. Udnævner Årets kunstner og medudstiller mandag 18. april. Årets kunstner og medudstiller får to ugers fri udstilling før påske i 2023

 

Ønsker du at deltage i udstillingen skal du udfylde en tilmeldingsblanket, som du finder på vores hjemmeside www.ebeltoftkunstforening.dk. Har du spørgsmål, så ring til Annelise Valbak mobil 21300096.

 

Vi skal have modtaget din tilmelding senest onsdag 12. januar.

Der er plads til 24 kunstnere på væg og 7 på gulv.

OBS.: Medlemmer, der tilmeldte sig påskeudstillingen 2021 inden for de første 3 dage, men alligevel ikke kom med, har fortrinsret ved denne udstilling.

Bestyrelsen har besluttet, at der derudover ved for mange tilmeldinger trækkes lod blandt de resterende, der er indgået inden for tilmeldingsfristen.

OBS. Medlemmer, der tilmelder sig inden for de første 3 dage, og som ikke kommer med på Påskeudstillingen, vil få fortrinsret på Efterårsudstillingen 2022.

 

 

Såfremt du bliver deltager på årets påskeudstilling, vil du modtage besked om at indbetale deltagergebyret på kr. 600,00 senest torsdag 21. januar på foreningens bankkonto nr. 9360 – 0010 110 548 i Sparekassen Kronjylland. Men du skal endelig ikke indbetale deltagergebyret, før du har modtaget en endelig bekræftelse på din deltagelse 14. januar.

Med venlig hilsen

Annelise Valbak

P.v.a. Ebeltoft Kunstforening

________

Tinghuset, Torvet 5, 8400 Ebeltoft

Mail: medlemsudstilling@ebeltoftkunstforening.dk

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk