K U N S T F O R E N I N G

E B E L T O F T

Persondatapolitik for Ebeltoft Kunstforening

28. maj 2018

Vi behandler vores medlemmers personoplysninger til de her oplistede formål og ud fra legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Ebeltoft Kunstforening er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Behandling af personoplysninger

Personoplysninger:
Vi opbevarer kun såkaldt ”almindelige personoplysninger”: Navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, e-mailadresse, udøvende kunstner (ja/nej).

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning, til udsendelse af nyhedsbreve, vagtskemaer (til de frivillige vagter) og invitationer til foreningens arrangementer.

Vi benytter fotografier til situationsbeskrivelser på vores hjemmeside (f.eks. fra ferniseringer eller kulturarrangementer).

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre uden dit samtykke.

Vi sletter dine almindelige personoplysninger efter din udmeldelse af foreningen.

Ikke personhenførbare oplysninger (f.eks. generelle fotografier) med historisk værdi kan gemmes til arkiv, statistik og lignende.

Samtykke

Vi indhenter dit samtykke, hvis det i sjældne tilfælde er nødvendigt at benytte dine personoplysninger til formål, der ikke er beskrevet ovenfor.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne persondatapolitik. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende persondatapolitik vil være tilgængelig her på vores website. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom. 

Kontaktoplysninger: Ebeltoft Kunstforenings bestyrelse

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk