EBELTOFT KUNSTFORENING

Frivillige

Vi har mange frivillige, der sørger for at holde Tinghuset kørende.

Ganske få eksempler på de mange små og store paktiske opgaver, der ofte er usynlige og utaknemmelige, men alligevel skal løses, for at Tinghuset fungerer, er:

  • Opsætning af mobile vægge, podier, lyssætning, prisskilte m.m. til udstilling
  • Ferniserning - inkl. alt det før og efter: dække bord, plukke blomster, samle glas sammen, vaske op m.m.
  • Lettere rengøring
  • Udskiftning af pærer, tilstoppede afløb og tagrender
  • Sommerfejning og snerydning
  • Årlig maling af vægge, podier m.m.
  • Fotografere, udvikle og opdatere hjemmeside
  • Tegne, trykke og cykle rundt med plakater
  • og meget, meget mere

Der er derfor brug for frivillige med mange evner og talenter, ikke bare i bestyrelsen, men alle vegne.

Hvis du ikke er bange for at tage fat,
- og har lyst til at engagere dig i et hyggeligt fællesskab
- og bidrage til at holde Tinghuset kørende,
så kontakt en fra bestyrelsen.

En særlig gruppe, der tager sig af at passe Tinghuset hver eneste dag i åbningstiden er husvagterne, som du kan læse mere om herunder.
Vil du høre nærmere eller melde dig, så kontakt en af de ansvarlige for vagtordningen i » bestyrelsen.

Husvagter

Vi har omkring 30 frivillige medlemmer, der fungerer som husvagter, dvs. at de passer på Tinghuset og kunstværkerne i åbningstiden, fortæller om udstillingerne og Tinghuset, viser de besøgende til rette og formidler salg af kunstværker.

Som tak arrangeres gratis kunstarrangementer for vagterne, og der udloddes særligt indkøbte kunstværker blandt husvagtene på den årlige generalforsamling.

Præsentation af en af vores vagter

En af vore vagter er Vibeke Kjær, som tidligere var kendt af mange fra Ebeltoft Bibliotek.
Vibeke kan godt lide den ro, der som regel er over en 2-3 timers vagt i receptionen. Hun synes det er hyggeligt at møde de besøgende og få en snak med dem om vind og vejr og husets udstillende kunstnere. "Tinghuset er et dejligt hus at være i" siger Vibeke "og så lærer jeg hele tiden noget nyt om kunst og kunstnere. Jeg kan kun anbefale vagttjansen, hvis du i ugens løb skulle have et par timer til overs".


Senest opdateret 24. marts 2019

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk